Automatisera uppgifter med inspelning av makron

Vad betyder en fiske

Om du vill automatisera en återkommande uppgift kan du spela in ett makro med makroinspelningen i Microsoft Excel. Anta att du har datum i slumpmässiga format och du vill använda ett enda format för alla. Ett makro kan göra det åt dig. Du kan spela in ett makro som tillämpar den formatering du vill använda och sedan spela upp makrot när det behövs.

Beskrivning

Emellan kan du skapa slumptal och mot exempel göra slumpmässiga urval eller slumpa värden för simuleringar. Om du ska göra ett slumpmässigt urval är det enklaste att lägga till en kolumn i din lista som du vill göra urvalet från. Din lista kommer därefter vara sorterad i slumpmässig disciplin och om du till exempel väljer de tio första i den listan så kan du säga att dessa valts ut slumpmässigt. SLUMP genererar en slumptal i form av ett decimaltal från 0 till 1. Ibland kan detta kännas otympligt, till exempel försåvitt du vill använda detta slumptal inom en formel. MELLAN ofta när mig skapar övningsdatabaser eller när jag ska simulera och vill ha en förteckning med värden inom vissa intervall. Är du nybörjare med Excel och vill ha en bok på svenska såsom ger dig grunderna kan jag förespråka Excel Grunder Eva Ansell som likaså har skrivit Excel Fördjupningen bok såsom jag själv brukar använda på mina Excelkurser. Tack för denna förklaring försåvitt slumpmässigt urval i Excel. Det varenda precis jag letade efter.

Hade du nytta av den här informationen?

Oförutsedd returnerar ett jämt fördelat slumpmässigt reellt tal som är större än alternativt lika med noll 0 och mindre än 1. Ett nytt slumpmässigt reellt tal returneras varje gång kalkylbladet beräknas. Formeln beräknas och du får fram ett värde. Kopiera exempeldata i därnäst tabell och klistra in dem inom cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill att formlerna skall visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Tillbaka. Om det behövs kan du anpassa kolumnbredderna så att alla data visas. När ett kalkylblad beräknas om igenom att en formel eller data infogas i en annan cell, eller försåvitt du beräknar om kalkylbladet manuellt igenom att trycka på F9genereras ett nytt slumptal för alla formler som använder funktionen SLUMP. Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Communityfå support i Answers-communityn eller föreslå ett ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here