Skolplikt och rätt till utbildning

Möt männa i världen kalla newzealand

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor? På grund av spridningen av covid och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att huvudmän i en del fall kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om det behövs på grund av coronapandemin. En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de tillfälliga reglerna.

Bli Världsförälder

Annons LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan Corona Högstadieskolor får driva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav före terminsstarten kvarstår. Blekinge stänger högstadiet Skolstarten Flertal regioner avvaktar med beslut om skolstarten men i Blekinge gäller distansundervisning gällande högstadiet nästa vecka. Annons Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott Corona Mer än dubbelt så flera utbrott inom grundskolan som på all andra arbetsplatser i Sverige. Nya baisse av smitta på högstadieskola — beredskap för distansstudier Corona Smittoläget bland personalen har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare. Kommentera Nya lagar och regler — detta gäller skolan Skollagar Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. Förteckning Känner du igen dig i en av de här situationerna? Skolåret — här är läsarnas favoriter Lista Lärarlöner och ledarskap — här är läsarnas favoriter från

Privatpersoner

Vi distri­buerar vaccin, ut­bildar hälso­arbetare och bidrar med den viktiga kyl­utrust­ning som krävs för att vaccinet ska hålla domstol tem­pera­tur. Här vaccineras en pojke kontra den dödliga sjukdomen. På talet vaccinerades mindre än 10 procent av all barn mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna: mässling, polio, stelkramp, kikhosta, difteri och tuberkulos. Idag vaccineras 87 andel mot lunginflammation, 86 procent vaccineras mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp och 86 procent liksaså får vaccin mot mässling. Under fick miljoner barn vaccin mot de sjukdomarna. Men fortfarande finns det miljontals avkomma som inte har blivit vaccinerade samt saknar det livsviktiga skyddet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here