Pressmeddelanden

Möt kvinnor i anonymt

Barn i fängelse Människo­handel är en form av slaveri Uppskattningsvis 1,2 mil­joner barn ut­sätts för människo­handel varje år. Men statistiken är både osäker och föråldrad. Handel med männi­skor, inklusive barn, är en av de största brotts­liga verk­sam­heterna i världen, tillsammans med narkotika- och vapen­handel. Handel med barn child trafficking på engelska innebär enligt såväl internationell som svensk rätt att någon till exempel rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn och tar kontroll över henne eller honom i syfte att utnyttja barnet på olika sätt.

Bli Världsförälder

Inom de flesta fall bör blåsträning rekommenderas under minst sex veckor innan medicin sätts in. Om besvären är avsevärt svåra kan behandling med läkemedel samt blåsträning startas parallellt. Blåsans kontraktionsfunktion medieras främst via kolinerga nerver. Läkemedel såsom blockerar blåsans muskarina receptorer är eftersom förstahandsval vid trängningsinkontinens. Det finns inga kliniskt betydelsefulla skillnader i effektivitet emellan olika antimuskarina läkemedel 5. De muskarina receptorerna är M2- och M3-receptorer inom förhållandet Man strävar efter att elaborera så M3-receptorspecifika läkemedel som möjligt alldenstund den receptorn är specifik för att mediera urinblåsans kontraktion.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here