Tidskrift. utgifven af. Innehållsförteckning:

Äktenskap organ i Vänersborg vacker planner

Visningar: Transkript 1 CM Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt. This work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you can search and copy text from the document. Kyrkogatan Korsgatan

Äldre nyheter från 2010-12-15

Ett kupong inlämnad hos Ica Supermarket inom Nordmaling gav hela SVD - 15 dec 10 kl. Byggnaden, ett textilfabrik, kollapsade i helgen i anknytning med kraftiga regn NSD - 15 dec 10 kl.

Newsletter

Rådande arbete utgör ett försök att gifva en framställning af Clas Livijns karaktär, lif och diktning på grundvalen af hans efterlämnade handskrifter, bref och andra samtida handlingar. Clas Livijn var dock en mångsidig natur, jurist och fångvårdschef i hvardagslag, konstnär till temperamentet, diktare, dramatiker, romanförfattare och publicist i märklig skapandets korta och lyckliga mellanstunder. Hans ämbets-mannagärning och juridiska författarskap falla dock utom ramen för denna skildring samt äro endast i förbigående vidrörda. Ty det finnes väl knappast någon annan svensk diktare, åtminstone under senare tider, hvars skrifter haft ett så egendomligt öde som Clas Livijns. Själf publicerade han endast föga under sin lifstid.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here