Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

Jag vill träffa dig meddelandekort

FAQ: Hösten och våren Håller universitetet öppet i höst och till våren? Ja, vår verksamhet är igång. Men all undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Det har nu rektor beslutat, och det gäller från den 1 december och som längst till och med den 28 mars det vill säga halva vårterminen. Ändrar myndigheterna sina rekommendationer och beslut med anledning av covid kan universitetet också behöva ändra det här beslutet. För närvarande är cirka 95 procent av all undervisning och alla examinationer digitala, men vi arbetar för att öka den andelen ännu mer.

Spårningen bryter smittkedjor

Senaste informationen hittar du hos Folkhälsomyndigheten, , Länsstyrelsen och din hemkommun. Kombination bruten närundervisning och distansstudier Från och tillsammans 23 november kombinerar Brinellskolan närundervisning samt distansstudier för att öka möjligheterna att hålla avstånd under skoltid. Det är generellt år 1 och 2 såsom varannan vecka har distansstudier, medan år 3 är på plats varje rynka för att ges bästa förutsättningar förut att avsluta sina gymnasiestudier. Från samt med måndagen den 23 november ges gymnasieskolan möjlighet att hålla utbildning gällande distans för att kunna minska myller i skolans lokaler. Med bakgrund bruten detta gäller från och med efterträdande vecka v.

Välj punktionsställe

Nov 13, Kom i god tid Förut att du ska hinna anmäla dej i receptionen och betala inför besöket rekommenderar vi att du kommer mot vårdcentralen minst 15 minuter innan ditt besök startar — tänk på att det kan vara kö i receptionen. Vad kommer att hända under besöket? Du kommer att få träffa ett läkare eller sköterska beroende på vilket besök du bokatsom tillsammans med dej går igenom dina besvär och frågor. Ni gör tillsammans upp en flat över vad som ska göras. All som arbetar på vårdcentralen har tystnadsplikt — du kan känna dig bestämd på att det som sägs ej sprids otillbörligt.

FAQ: Symptom testning och bekräftad covid-19

Denna text gäller även barn Tillämpa basala hygienrutiner Välj punktionsställe Välj i etta hand någon av de ytliga vener som finns i mitten av armbågsvecket. Vena mediana cubiti är till föredöme ett lämpligt val anatomiskt sett alldenstund den går över bicipital aponeurosis såsom ger ett visst skydd för underliggande strukturer såsom nerver och artärer [2]. Det går också bra att begagna vener på handryggen. För att bredda kärlen och öka blodflödet kan hetta, dock inte över 42oC, användas. Beskåda försiktighet på patienter med nedsatt känsel och på de som av andra skäl inte själva kan bedöma vad som är för varmt. Undvik venpunktion i: Arm på den sida bruten kroppen där mastektomi har gjorts alldenstund operationen kan ha förorsakat lymfstas såsom påverkar blodets sammansättning.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here