SOSFS 1997:15

Förtrogenhet med ensamstående tjejer olika

Tillämpningen av lagen med. Allmänna råd. ISSN Artikelnr Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter. Utkom från trycket. Socialstyrelsens författningssamling.

Till statsrådet Carl Tham

Viljan att veta och viljan att begripa : kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande. Den 1 februari förordnades som experter i utredningen Kristina Lundgren samt Gertrud Åström. Direktiven Dir. Vi har sett som vår uppgift att som etta utredning fullt ut tillämpa kvinnoforskningens maktanalytiska perspektiv på det utbildningspolitiska området. Det är vår bedömning att tiden genast är mogen för mer systema- tiska åtgärder från statsmakternas sida vad innefatta den inneboende könsdiskrimineringen inom högre skolning.

Sammanfattning

Regeringen bemyndigade den 6 mars statsrådet Maj-Inger Klingvall att tillkalla en särskild undersökare S med uppdrag att föreslå hurdan stödet till föräldrar i form bruten föräldrautbildning och andra verksamheter för päron med barn i förskoleåldern och skolåldern kan utvecklas och stimuleras. Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 september Kommitténs direktiv S bifogas såsom bi- laga 1. Den 20 mars förordnade statsrådet Klingvall riksdagsman Torgny Danielsson som särskild utredare i Utredningen försåvitt föräldraut- bildning.

Psykologprogrammet - Karolinska institutet

Sexbutik Halmstad Massage Norrköping Poorfilmer Free Dating Sites In Sweden Prono Sex Real Scort

Den 1 januari genomfördes socialtjänstreformen, som innebar att de tidigare sociala vårdlagarna ersattes med ett helt nytt komplex bruten rättsregler. Grundstenen i denna reform är socialtjänstlagen , SoL, som definieras såsom en målinriktad ramlag. Ett grunddrag är att vård och behandling skall förekomma i frivilliga for- mer så fjärran detta är möjligt. Detta gäller dessutom vård av barn och unga. Socialnämnden har dock enligt 12 § SoL ett särskilt ansvar för att avkomma och unga växer upp under befästa och goda förhållanden. Om inte samhället i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, när han fyllt 15 år, kan genomföra behövlig vård, måste det dock i vissa fall finnas ett möjlighet att använda tvång för att förhindra en ogynn- sam utveckling hos den unge. Även den unges behov av skydd kan motivera användning bruten tvångslagstiftning.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here