Befolkning och språk

Möt vuxna afrikanska queensland

Olika diskrimineringsgrunder kan samverka Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och på en samhällelig nivå. En kvinna med en viss etnisk tillhörighet kan därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en man med samma etniska tillhörighet. På samma sätt kan föreställningar om etnisk tillhörighet i kombination med till exempel religion, ålder eller sexuell läggning ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka hinder hen stöter på. Anmälningar till DO som handlar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet rör ofta även andra diskrimineringsgrunder, till exempel kön och religion eller annan trosuppfattning Definition av etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet.

Befolkning och språk

Läs mer Gratis nättidning om internationella frågor Vidga och fördjupa din kunskap försåvitt globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar ni aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter. Gå till Utrikesmagasinet Befolkning och språk Sydafrikas befolkningsökning hör till de lägsta i Afrika. Minskade barnkullar och högre dödlighet på bas av aids spelar in. Idag föds 2,2 barn per kvinna, en avtagande från 6 barn per kvinna gällande talet.

Geografi och klimat

Avkomma i fängelse Kvinnlig köns­stymp­ning ger tjejer men för livet Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen kvar. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats inom mer än 2 år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning. Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett föråldrat rak­blad eller en glas­skärva. En andel flickor dör. De flesta traumati­seras besvärligt och får men för livet. Tillsammans den nuvarande utvecklingen beräknas antalet tjejer som könsstympas varje år ha stigit till 4,6 miljoner år

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here