Norsk-svensk utbildning ger framtidens förskollärare

Möt mann från midgets

Enligt forskarna var det tre faktorer som utmärkte ett gott ledarskap: Det ska vara ett positivt klimat i klassrummet och lärare och elever ska känna varandra väl. Läraren ska organisera arbetet effektivt så att så mycket tid som möjligt går till lärande. Själva inlärningen ska fokusera på att utveckla elevernas förmåga att tänka. De tre faktorerna kallades av forskarna för emotionellt stöd, klassrumsorganisation och inlärningsstöd.

Innan du åker till Norge

Utomlands Lärarstudenter bör få utbildning i betyg Det är av stor vikt hurdan studenter på bland annat lärarutbildningar för­bereds inför bedömningar de måste göra inom sitt kommande yrkesliv. Det skriver Nalle Hagström, som vill lyfta fram begreppet bedömningslitteracitet. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Bedömning är ett centralt area för lärare i hela skolsystemet. Det fokuseras i lärarlitteratur och utveckling förut oss lärare. Denna artikel belyser begreppet bedömningslitteracitet Asessment Literacy och jag presenterar exempel på tillämpning från min granskning med en grupp lärarstudenter i ramen för flera utbildningar, till föredöme inom vård- och lärarutbildningar, utbildas samt förbereds studenter för att i det kommande yrkeslivet ha förmåga att avgöra olika moment och processer. Min fäste är i svensklärarutbildningen och nyutexaminerade lärarstudenter möter ofta krav att hantera betyg på olika sätt, inte minst textbedömning. Med anledning av det är det av stor vikt hur lärarutbildningen introducerar och förankrar bedömningsbegrepp.

Mer inom ämnet

Jobbmatchning Jobba i Norge Sugen på att experimentera någonting nytt? Ta chansen att erhålla internationell arbetslivserfarenhet hos någon av våra stora välkända kunder i Norge. Ni erbjuds i regel en hög timlön, låg skatt och lär känna nya vänner och ett nytt land. Igenom våra kunder runt om i Norge kan vi erbjuda dig en vid arbetsmarknad från Alta i nord mot Kristiansand i Söder. Ser du fram emot ett Norgeäventyr?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here