Minst tio döda i alpolyckor under helgen

Möt kvinnorna från Innsbruck inbjudan

Principen om jämställdhet finns nu befäst i artikel 2, i vilken unionens målsättningar slås fast. Europeiska gemenskapen har fått nya uppgifter, lagstiftningsmakt, ansvar och möjligheter på området för lika möjligheter. I denna fjärde årsrapport om lika möjligheter för kvinnor och män i Europeiska gemenskapen ges en översikt över den viktigaste utvecklingen och vad som åstadkommits när det gäller jämställdhet mellan könen på europeisk [1] och nationell nivå under och anger utsikterna inför år Att integrera jämställdhetsaspekter på alla områden samt särskilda åtgärder - Europeiska sysselsättningsstrategin Gemenskapsstrategin att jämställdhetsperspektivet skall integreras inom alla områden av Europeiska unionens politik och program och att särskilda åtgärder skall vidtas till förmån för kvinnor, bibehölls under I årsrapporten pekas på de centrala politikområden inom vilka framsteg gjorts undersåsom strukturpolitik, forskning, utbildning, utvecklingssamarbete, kampen mot våld och sysselsättningspolitiken.

Navigeringsmeny

Armé finns vandringsleder på 3 meter kvar havet som går genom glaciärer samt skogar med vilda vattenfall. Och inom Österrikes eget Toscana breder böljande vinodlingar ut sig. Kabinbanan åker rakt kontra den vertikala kala klippväggen innan den hissas upp till bergsstationen som är stationerad 2 meter över havet. Bredvid stationen ligger Dachsteinglaciären, med snö såsom glänser i det starka solljuset. Det är klarblå himmel och inga moln, vilket gör att områdets 3 meterstoppar syns tydligt. Besökarna lämnar kabinbanan förut att ta del av sevärdheter såsom en hängbro och ispalats, men ingen tar sig ner till glaciärer därborta den riktiga dagsvandringen strax tar bred. Det är lössnö, och vatten porlar ner i glaciärsprickorna till underjordiska bäckar. Alpernas glaciärer är emellertid en alltmer sällsynt attraktion.

Guttenberghaus – alpstuga drygt 2 000 meter upp

Könskvotering positivt för hela arbetsplatsen Publicerad 7 februari Att särbehandla kvinnor påverkar ej effektiviteten på arbetsplatsen negativt. Det stöder kvinnors välbehövliga tävlingsvilja på traven utan att påverka männens arbetsinsats, visar ett svensk studie som nu publiceras inom den ansedda tidskriften Science. Kvinnor tenderar att undvika tävlingsmoment på arbetsplatsen inom högre grad än män. Tävlingsmoment såsom skulle kunna gynna dem karriärmässigt. Mattias Sutter, gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ville tillsammans med kollegan Loukas Balafoutas vid universitetet i Innsbruck analysera konsekvenserna av könskvotering. Detta faktum bidrar till sämre befordringsmöjligheter för kvinnor samt lägre löner. Syftet med vår granskning var att undersöka om kvotering kan minska eller till och med fånga bort klyftan mellan könen vad innefatta tävlingsviljan, berättar Sutter. Särbehandling gav konklusion Inför experimentet delades försökspersoner slumpvis in i grupper av lika många hanar och kvinnor.

Panoramavy över Grossglockner

Fem personer har dött i en bergsklättringsolycka i Krimml, sex mil utanför Innsbruck. Foto: SVT Fem döda i klättringsolycka i Österrike Uppdaterad Publicerad 27 augusti Fem alpinister har dött och ett har skadats svårt vid en bergsolycka i Krimml, sex mil utanför Innsbruck. Enligt Röda Korset har personerna klättrat vid den snötäckta bergstoppen Mannlkarscharte. Det har skett flera svåra olyckor bland bergsklättrare i Alperna under helgen. Alltsammans tio dödsoffer har rapporterats i Österrike och Italien. Personerna var sammanlänkande samt ska ha fallit ned i ett bergsskreva tillsammans.

Nepalesiska kvinnor sparar tillsammans

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here