Remissyttranden

Geolocation av ensamstående kvinnor 2021 post

För ej beställt material ansvaras ej. Åsikter framförda av enskilda skribenter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med redaktionens. Magasin Höga Kusten är tryckt hos Forssa Print. Vi får än en gång gratulera Jon Hillgren och teamet i Dala som outtröttligt visar att de hela tiden utvecklar såväl produkt som sitt besökscenter utanför Härnösand. Hatten av! Det är Sjöhistoriska museet tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseet i Karlskrona som flyttat sina fritidsbåtssamlingar till nyöppnade Nationellt Fritidsbåtsmuseum i Höga Kusten.

Europeiska unionens L /

Inom enlighet med tilläggsdirektiv omfattar detta delbetänkande frå- gorna om hur fler service kan inkluderas i rutavdraget och en höjt tak för rutavdraget. Frågan försåvitt en särskild ordning för rutavdrag förut äldre kommer att redovisas i slutbetänkandet, som ska lämnas senast den 1 september Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas mot 75 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets tak på 50 kronor ska lämnas oförändrat.

Mammor tar ut mer föräldraledighet - \

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here