Emilia Järvenlahti är ensamstående mamma: ”Jag kände skam över att vänta barn utan en partner”

Ensamstående män från imeeting

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan i Malmö samt i både konservativa och reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition som löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en separation kunna hjälpa den enskilde att fokusera på bön utan distraktion. Frågan huruvida könsseparation är relevant i gudstjänstrummet har  varit en pågående diskussion inom den judiska världen under de senaste åren.

Nätdejting ger lyckligare äktenskap

Sverige har flest singelhushåll i världen. Ganska var tredje vuxen svensk bor allen. I Stockholm är nära sextio andel av hemmen ensamhushåll.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here