Ångesten tar mitt liv

Femina röker ensam Jag vill edinburgh

Många var de som försökte få ur honom skvaller om drottning Silvia. Men han yppade aldrig ett ord om detta. Tystnad var en dygd i ett liv som färgats av den glittriga världens hemligheter. Och som i ett klassiskt drama var Björn Axén beredd att gå till den yttersta gränsen för att inte genera drottningen. Text: Thomas Sjöberg och Gunnar Lindstedt Hovfrisör Björn Axén gick nervöst omkring i sin smakfullt inredda lägenhet, en kvadratmeter stor takvåning vid Bolinders Plan 2 i Stockholm. Han granskade sina praktfulla blomsteruppsättningar och ordnade med tallrikarna på buffébordet. Champagnen stod redan på kylning.

Svenska ikoner: Björn Axén – I hennes majestäts tysta tjänst

Telefonkonferens på fredag mellan Sista intervjun inom samband med lunch i Halmstad kl Sen ska Micke och jag mot Malmö nästa fredag och chilla tillsammans Daniel. Hoppas jag inte kommer befinna som ett utsketet äpple bara Skada nu är jag en hel rynka bort. I helgen ska barnen samt jag fira midsommar på Liseberg.

Martin Koch Arbetare

Är egentligen helt slut, mest mentalt. Hurså kan man fråga sig, jo gitter inte riktigt att vara så därborta j.. Vi har haft besök inom helgen, frugans barndomsvän ifrån Holland tillsammans pojkvän, och inget fel på det, helt okey. Men andra helgen gällande raken med besök och väldigt lite egentid, jo jag har ett grandiost behov av att få vara tillsammans mig själv. Lite ungefär som genast, jag behöver tid för eftertanke, vad har hänt, och hur kändes det, vad ligger i röret framledes???

Jongedame match

Inom en annan del av Sverige hamnar en man i en djup svår i skogen. Ingen av deras nära och kära känner till den antågande katastrofen. Kommer deras liv gå att rädda?

Rolig grafik

Stockholm, Tryckt hos Carl Deleen, Tardi ingenii est rivulos consectari, fontes rerum non videre. Cicero, de Orat. Det Kongl. Nordiske Oldskrifts-Sälskabet i Kjøbenhavn. Emedan Sällskapet, såsom ett föremål för sin fornforskning, omfattat hela Norden, och emedan icke blott Finland äfven torde erhålla räknas dit, utan då det Finska Folket fordom, till större eller mindre del, utgjort de äldsta inbyggare såväl i Sverige som i Danmark samt Norrige, så är det med motiv häraf jag tror mig böra önska, att ett närmare forskande i detta folks framfarna öden, icke torde böra anses oförtjent af Sällskapets uppmärksamhet. Det är på grund häraf, jag vågat tillegna Sällskapet närvarande lilla arbete, hvars närmare bedömmande jag härmedelst ödmjukast underkastar Sällskapets, lika så rättvisa som upplysta, omdömen. Ibland de många lärda Stiftelser, hvilka, tid efter annan, bildat sig till befordrande af vetenskapliga forskningar inom Nordens äldsta Historie, och hvilkas aktivitet spridt sig, snart sagdt, till all delar af dessa trenne Nordiska riken, har ännu ej, mig veterligt, ett enda fästat sin uppmärksamhet på denna, i Nordens häfder, likaså ursprungliga, såsom, på dess första kultur och lärdom, inflytelserika Folkstam. De hafva fastmera, igenom detta åsidosättande, liksom afklippt, för sjelfva den historiska forskningen, en hel fornverld: nemligen hela den tid, som föregått den Odinska folk-invandringen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here