Riksdagsgrupperna

Vi bildar en vänskapsgrupp internationellt

Demokrati Demokrati Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Demokrati kan se olika ut Demokratier kan fungera på olika sätt och demokratiska länder har valt olika sätt att ordna hur landet styrs på. De allra flesta demokratiska länderna har så kallad representativ demokrati. Det innebär att invånarna i regelbundna val väljer politiker som representerar dem och styr landet. När invånarna får vara med och besluta om en särskild fråga, till exempel i en folkomröstning, kallas det direkt demokrati. I Sverige har nationella folkomröstningar hållits om till exempel kärnkraft och medlemskapet i EU.

Formella och informella grupper

Andra drar sig undan från gemenskapen en tag, tills krisen lagt sig. Gällande nätet, precis som utanför nätet, behövs putsning människor emellan. Det som aporna gör när de plockar flugor klocka varandras päls. Tack vare språket inneha muntlig putsning ersatt fysisk putsning. Tjattret har tagit över, med socialt skvaller som huvudsakligt innehåll. Kan det befinna så att språket uppstod som ett sorts muntlig putsning, som gjorde det möjligt att hålla ihop större grupper än vad som var möjligt emedan vi använde primaternas gängse mekanism, den fysiska putningen? Han har studerat vänskapsgrupper och informella kontakter och kommit fram till att en grupp inte borde vara större än omkring personer, det är det som är greppbart förut de flesta.

Val vart fjärde år i Sverige

Människan är en social varelse och hon ingår i flera grupper i sitt liv. Det kan handla om skolklassen likväl som ett politiskt parti alternativt familjen. De grupper du ingår inom idag måste inte vara desamma såsom du ingår i om 10 år. Grupper nybildas, omstruktureras och upphör alltsammans tiden.

UNBEATABLE MONSTER - RONNIE COLEMAN MOTIVATION

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here