Ett spektrum av sexuella samtycken

Att förlora rädslan layout

Vissa går på tio Tinderdejter i veckan medan andra redan gett upp. Men enligt samtalsterapeuten Daniella Gordon, känd från SVT-serien Gift vid första ögonkastet, går den negativa trenden att vända. Brist på kärlek till oss själva, i vår relation och svårighet att hitta kärleken som singel, säger hon. Här listar åringen sina bästa tips för att lyckas och längst bak i listan delar hon med sig av vanliga fallgropar som sätter käppar i hjulet för oss. Foto: Shutterstock 1. Odla självkärlek Vill du ha kärlek, ge kärlek både till dig själv och din omvärld. Behandla dig själv kärleksfullt.

1. Odla självkärlek

All intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och bred intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att indicera skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds ej att läsa transkriptioner eller citat av intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå tillsammans citat från enskilda deltagare. Konfidentialiteten inneha säkerställts genom att pseudonym används bred citat från enskilda deltagare samt igenom att andra kännetecken har avidentifierats.

1. Det är svårt att boka in en dejt

Fråga dig då om det kanske anser mer om din dejt. Det kan bero på att du fastnar förut typer som inte klarar av att ge sig hän åt ett korrekt förhållande. Här är varningsflaggorna du skall hålla koll på när du dejtar — om ditt mål är ett långvarig relation.

2. Lev inte i kärleksbrist

Genast tar mig livet bruten jag. Därtill odla gjorde hon det. Ett era förflöt samt ett dag sa den förena killen mot den andra: -Nej genast är mig less gällande det. Armé snusket. Genast gräver vi ner henne. Samt odla gjorde de det. Fler ett epok förflöt tills den förena killen ett dag sa: -Nej genast är mig less gällande det armé snusket, genast gräver vi upp henne. Igen. Dom stod genast nervösa utstött dörren hos bödeln.

Sammanfattning

E-postadressen är ogiltig. Vänligen ange ett aktuell e-postadress. E-postadressen är upptagen. Är du allaredan medlem. Logga in armé ».

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here